Svenska BrukshundKlubben och COVID-19

Svenska brukshundklubben har infört begränsningar på aktiviteter läs mer nedan

 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/hundaktiviteter-begransas-till-max-tio-personer-utomhus/

Vår vision

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.